Taktila skyltar

Vi gör det enkelt för er att öka tillgängligheten för anställda och besökare i era lokaler.

Våra webbshoppar / Taktila skyltar

Taktiltryck.se

Piktogram är ett visuellt pålitligt språk som är enkelt att ta till sig och lätt att förstå. Vi gör skyltar som genom beröring beskriver vad skylten visar. ”Taktil” är ett begrepp som betyder just ”vid beröring kännbar”. Varje skylt har en upphöjd text och symbol samt punktskrift (braille) och kan läsas av både seende personer, personer med nedsatt syn och blinda personer.

Hos oss hittar du över 150 färdiga symbolskyltar. Samtliga skyltar är försedda med ett taktilt piktogram i kombination med punktskrift och text i relief. Skyltarna har mått 150x150mm med rundade hörn och tillverkas i huvudsak i två kontrasterande färgsättningar, svart och vit. Skyltar som har med brandsäkerhet att göra skiljer sig från övriga skyltar genom att ha en röd bakgrund med vit symbol, text och punktskrift.
Varmt välkommen att höra av dig till taktiltryck@tabergmediagroup.se om du inte hittar vad du söker.

TMG Taktil skylt

Ja, tack! Jag vill veta mer om taktiltryck.se.