Portooptimering/distribution

Portopriset kan skilja sig med tusenlappar när du gör stora utskick. Genom vår enkla analys och etablerade samarbeten med de största portoleverantörerna ser vi till att du kommer billigare undan

Våra tjänsteområden / Solutions / Portooptimering/distribution

I Sverige kan du idag välja mellan flera portoaktörer med differentierade tjänster när du ska göra ett postalt utskick. Utdelningen skiljer sig dessutom i olika delar av landet. Parametrar, som bl a vikt, antal och geografisk placering blir därmed avgörande för portopriset. INoM TMG har vi både stor kunskap om detta samt långvariga samarbeten med Sveriges största portoleverantörer. Därför kan vi optimera ditt DR-utskick så du når mottagaren på bästa dag till minsta möjliga kostnad.
ODR
ADR
TMG -ODR

ODR-porto

Med oadresserad direktreklam når du många nya kunder inom ett avgränsat område till en låg kostnad.

Direktreklam utan adress delas ut till hushåll och företag i speciellt utvalda områden en till två vardagar i veckan. Eftersom reklamen inte skickas till någon personlig mottagare passar den dig som inte har en egen kunddatabas eller vill nå en helt ny målgrupp utan att behöva köpa adresser. I vårt samarbete med PostNord som är den aktör som når alla hushåll i Sverige så erbjuder vi följande alternativ:

ODR Standard
Med ODR Standard når du hushåll och företag som vill ta emot reklam. Delas huvudsakligen ut helgfri måndag och torsdag.

ODR Std Samhällsinformation
När du vill skicka ut icke-kommersiella budskap kan du använda tjänsten ODR Std Samhällsinformation. Eftersom budskapen inte är av kommersiell art når du även de mottagare som tackat nej till reklam.

ODR Exklusiv
Med ODR Exklusiv omfattas även företag, kontor och lantbruk. ODR Exklusiv delas huvudsakligen ut 1-2 dagar i veckan. ODR Exklusiv tillåter även tyngre och inplastade försändelser.

Urval och bokningar gör vi genom vårt verktyg WebAssist. Du kan läsa mer om det under Målgruppsurval.

Taberg Media Group - ODR
ADR-porto

ADR-porto

Vi är väl medvetna om att det är dyrt att skicka brev. Men faktum är att vi kan påverka dina portokostnader en hel del. Låt oss få ge dig en positiv överraskning.  

Du som har en verksamhet där ni är beroende av postala utskick vet att portokostnaderna har en tendens att skena. När kommunikationen sker genom fysiska brev är det få som inser att portot kan svara för upp till två tredjedelar av den totala kostnaden.

TMG har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa både större och mindre företag och organisationer att sänka sina portokostnader för direktmarknadsföringen. Vi använder idag en etablerad mjukvara som optimerar porto mellan tillgängliga aktörer på svenska marknaden, vilket oftast innebär stora besparingar. Långvariga samarbetsavtal med flera olika operatörer gör att vi kan erbjuda rabatterade porton med bästa lösningen för varje enskilt fall. Detta gäller även för utlandsförsändelser! Vi kan spara mycket av din administrationstid eftersom vi tar hand om både tryck och porto.

 

TMG - ADR-porto
TMG - Porto

Ja, tack! Jag vill veta mer om portooptimering/distribution.

Vi har mycket i vårt utbud. här kan du hitta mer matnyttigt som vi kan erbjuda dig.

TMG Marknadsportal

Marknadsportal

Webbshop

Smarta mallar

Mediabank

E-post och sms-marknadsföring

Skyltportal

Målgruppsurval

Målgruppsurval

Målgruppsurval – postala utskick

ADR – Adresserad direktreklam på individnivå

TMG Urval – hitta mottagare

Webassist – Oadresserad direktreklam

Effektmätning