Premedia

Tryckkonsten är så mycket mer än att bara få färg att fästa på materialet. Det krävs ett grundligt prepressarbete och förberedelser för att tryckresultatet ska bli optimalt

Våra tjänsteområden / Print / Premedia

EN VIKTIG DEL AV VÅRT ARBETE ÄR ATT GE FORMGIVARE OCH FOTOGRAFER MÖJLIGHET ATT SE HUR DET TRYCKTA ALSTRET SKA KOMMA ATT SE UT. VANLIGA SKRIVARE OCH SKÄRMAR VARIERAR I BÅDE FÄRG OCH KONTRAST, BEROENDE PÅ BELYSNING, UTRUSTNING OCH INSTÄLLNINGAR. VI ANVÄNDER KALIBRERADE SKÄRMAR SAMT UTSKRIFTER OCH KORREKT BETRAKTNINGSLJUS FÖR ATT KUNNA VISA UPP ETT LIKVÄRDIGT RESULTAT BÅDE FÖRE OCH EFTER TRYCKNINGEN.

CGP – Certifierad Grafisk Produktion

CGP – Certifierad Grafisk Produktion

Samma fina tryckresultat gång på gång på gång… Vår certifierade grafiska produktion, CGP, baseras på den internationella tryckstandarden ISO 12647-2 samt flera andra kringliggande ISO-standarder. 

Certifieringen omfattar sju delmoment:
• Betraktningsljus och omgivningsljus
• Digitalt material (mottagning, kontroll och beredning)
• Bildskärmar för färgbetraktning
• Pappersbaserade förprovtryck
• Tryckformsframställning
• Tryckprocess
• Kvalitetsuppföljning

Ovanstående delmoment har alla en eller fler ISO-standarder knutna till sig. Rekommendationer för delmomenten utgår från dessa standarder. Vid revision kontrolleras att vår prepressavdelning kan hantera PDF-filer korrekt vad avser skapande, färgstyrning och kontroll (preflight).

CGP – Certifierad Grafisk Produktion
40 procent

Wide Gamut Print

Javisst, kan vi trycka på obestruket papper i absolut världsklass! Med klassiskt offsettryck tillsammans med modern LED-UV teknik, modern färgstyrning och kvalificerad bildbehandling så kan vi leverera tryck på obestruket papper med ett fantastiskt resultat. Vi kallar det för Wide Gamut Print.

Ambitionen med Wide Gamut Print är att leverera marknadens bästa tryckresultatet på obestruket papper. Eftersom LED-UV-lamporna möjliggör omedelbar härdning av tryckfärgerna kan vi höja färgdensiteten och uppnå ett färgområde som är 40% större än vid traditionell offsetproduktion (Fogra 52). Med vår tryckkunskap når vi längre än andra. Kontakta oss om du vill ha en tryckt folder!

Taberg Media Group - Print -Premedia - Wide Gamut Print
Säker filöverföring

Säker filöverföring

Överlämning och hantering av tryckfiler och adressfiler.

Mycket av det material som produceras hos oss innehåller bilder, adressfiler, etc som lyder under GDPR. Därför vill vi att du använder dig av Cargo när du laddar upp filer till oss på TMG, se tabergmediagroup.se/upload. Vid överlämnande av material som innehåller personuppgifter måste du godkänna att vi hanterar dessa filer för att materialöverföringen ska säkerställas. Ditt material lagras temporärt hos oss, på en intern transferyta, och finns tillgängligt för personalen på TMG:s producerande bolag under 3 veckor. Filer lagras ej på medarbetares lokala datorer eller annan lagringsyta. Endast TMG:s personal och administrativ IT-personal har möjlig åtkomst till filerna. Efter att uppdraget är producerat och fakturerat så arkiveras materialet i TMG Arkiv (Google molntjänst, EU/EES) och raderas från TMG:s server. Om inget annat avtalas sparas materialet i TMG Arkiv i 5 år. Material som innehåller personuppgifter arkiveras inte, det raderas efter fakturering.

TMG Säker filöverföring
Bildretusch och bildhantering

Bildretusch och bildbehandling

Bildretusch innebär omvandling eller förändring av ett fotografi med olika metoder och tekniker för att uppnå önskat resultat.

TMGs olika avdelningar för premedia erbjuder avancerad bildbehandling. Det kan vara alltifrån små förändringar, som att städa bort damm, frilägga motiv, ta bort moaré, ändra färg på något, ställa skärpa, minska skugga, lägga till skugga eller ta bort icke önskvärt blänk. Men det kan också gälla större ingrepp där bilder ska förlängas, landskap förändras, detaljer tas bort eller skadade bilder restaureras. De allra flesta bilder blir ställda eller retuscherade på något sätt. Hos oss kan du känna dig trygg. Vi har all den kompetens som behövs för att dina bilder ska bli så bra som möjligt i tryck, eller i sociala medier och digitala utskick.

TMG Bildretusch och bildhantering
TMG Förpackningskonstruktion

Förpackningskonstruktion

Låt vår konstruktionsavdelning förverkliga din idé till en färdig förpackning. Vill du ha en snygg eller annorlunda form? Behöver du en ekonomisk lösning? Speciellt material eller ytbehandling? Det finns många sätt för en förpackning att väcka uppmärksamhet för din produkt. Vi hjälper dig!

På TMG har vi en avdelning som specialiserar sig på konstruktion, original och prepress till förpackningar. Här skapar vi lösningar som förverkligar dina idéer gällande: funktion, form, färg och hållbarhet. Det kan lika gärna handla om en ny konstruktion som en befintlig lösning du önskar återanvända. När det gäller förpackningar är det många aspekter att ta hänsyn till. Då lönar det sig att ta hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Dessutom arbetar vi i program som är specialanpassade för förpackningskonstruktion/-produktion.

TMG - Förpackningskonstruktion
TMG Premedia lupp

Ja, tack! Jag vill veta mer om premedia.

Vi har mycket i vårt utbud. här kan du hitta mer matnyttigt som vi kan erbjuda dig.

Print

Offsettryck

Broschyrer/foldrar/kataloger

Direktreklam

Affärstrycksaker

Förpackningar

Böcker

Digitaltryck

Digitaltryck

Metallic Ink

Fotografiska posters

Variabelprint

Kort/inbjudningar

Tryck i mindre upplagor