Återvinningsskyltar

Alla vinner på att återvinna! Här finns ett fullt sortiment av skyltar som är anpassade för det gemensamma nordiska skyltsystemet för avfallssortering

Våra webbshoppar / Återvinningsskyltar

Återvinningsskyltar.se

Enhetligt utseende på skyltar överallt gör det lätt att göra rätt. Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Olika system och symboler på olika platser har gjort det förvillande och svårt att sortera rätt. Den 1 juli 2020 lanserade därför Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem med enhetliga symboler för all typ av avfallssortering. Ju bättre vi blir på att sortera, desto lättare blir det att ta vara på avfallet på ett bra sätt.
Systemet är tänkt att kunna användas hos producenter, vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum och vid insamling på stan. Målet är ett mer hållbart samhälle där alla lätt kan sortera sitt avfall och gemensamt ta ansvar för vår miljö. Bättre förutsättningar för att sortera och återvinna ger stor miljönytta och ska vara ett självklart bidrag till ett hållbart samhälle. Genom tydlighet och tålamod kommer vi lyckas ännu bättre med sorteringen.

Varmt välkommen att höra av dig till atervinningsskyltar@tabergmediagroup.se om du inte hittar vad du söker.

Återvinningsskyltar

Ja, tack! Jag vill veta mer om atervinningsskyltar.se.