Wide Gamut Print

10 maj, 2022

Med klassiskt offsettryck tillsammans med modern LED-UV teknik, modern färgstyrning och kvalificerad bildbehandling så kan vi leverera tryck på obestruket papper i absolut världsklass! – Vi kallar det för Wide Gamut Print. Vår tanke bakom ”Wide Gamut Print” är enkel, att leverera det bästa tryckresultatet på marknaden på obestruket papper. 

 

 

Wide Gamut Print - Färgkarta
Wide Gamut Print - Större färgomfång

Eftersom LED-UV-lamporna möjliggör omedelbar härdning av tryckfärgerna kan vi höja färgdensiteten och uppnå ett färgområde som är 40% större än vid traditionell offsetproduktion (Fogra 52).
Kontakta oss om du vill ha en tryckt folder!