Taktisk strategimodell för all digital marknadsföring

1 mars, 2024

RACE strukturerar och optimerar alla era digitala marknadsföringsinsatser

Är ni ett företag som använder digitala marknadsföringskanaler utan någon egentlig kunskap och eftertanke? Då kan vi enkelt hjälpa er att skapa en effektiv och handlingskraftig digital marknadsföringsstrategi med hjälp av RACE-modellen. Ni kommer att lära er hur ni ökar kännedomen om ert varumärke för att nå nya leads, får dem att agera på ert erbjudande och konverterar dem till kunder. RACE framkallar tydliga digitala framgångar med mätbara resultat.

 

RACE skapar en digital framgångsresa

RACE består av fyra steg som är utformade för att hjälpa varumärken att skapa engagemang under hela kundens livscykel. Modellen delas in i: Reach (Kännedom), Act (Attrahera), Convert (Konvertera) och Engage (Engagera). Arbetet inleds med en grundläggande genomgång av företagets övergripande marknadsstrategi, målsättning och styrning, inklusive resurser för ”digital transformation”. Här fastslås även övergripande innehåll, värderingar och strategi för varumärket.

RACE använder den klassiska marknadsföringstratten

Kampanj – Taberg Media Group – Årsredovisningar

PLANERA – Definiera varumärkets mål och kanalstrategi

REACH – Nå ut genom betalda, ägda eller förtjänade kanaler

ACT – Skapa interaktioner med prenumeranter och leads

CONVERT – Konvertera leads till köpande kunder online eller i butik

ENGAGE – Behåll engagemanget, skapa lojalitet

Poängen med RACE är att den är en cyklisk process, ett hjul som måste fortsätta snurra för att hela tiden utvecklas. Det är viktigt att analysera och mäta resultaten i varje fas för att kontinuerligt förbättra och anpassa marknadsföringsstrategin.

 

Kom igång med RACE – vår kunskap fyller i era luckor

I dagens digitala utveckling är det lätt att även den mest erfarna marknadschef får magknip. Då kan det vara skönt att luta sig mot någon som har senaste kunskapen och arbetar med detta dagligen för väldigt många olika kunder. Med TMG kan ni få hjälp att arbeta igenom alla stegen i RACE på ett tydligt och om målinriktat sätt. Tillsammans skapar vi en digital marknadsföringsplan som ni kommer kunna fortsätta med under ständig utveckling.

PLAN TO RACE

För att lyckas med ert digitala RACE är det nödvändigt att först och främst definiera varumärkets mål, innehåll och kanalstrategi. Vad vill ni uppnå med er digitala marknadsföring? Öka försäljningen, öka varumärkeskännedomen, generera fler leads eller något annat? Målen bör vara specifika, mätbara, realistiska och tidsbundna.

 

Skapa relevant innehåll

Innehållet är superviktigt för en lyckad digital kommunikation. Det handlar om att skapa relevant och engagerande material som fångar målgruppen. Ni måste därför lära känna och förstå målgruppen – skapa en tydlig bild av era ideala kunder, gör en lista på deras behov, intressen och smak. Först därefter kan ni skapa ett innehåll som målgruppen har nytta av och intresserar sig för genom att använda blogginlägg, videor, sociala medieinlägg, e-guider, infografik, etc. Tänk på att anpassa innehållet efter olika kanaler och målgrupper. Glöm inte att bilder och videor oftast fångar mer uppmärksamhet än enbart text.

 

Hur mycket vill ni satsa?

Lägg upp en digital kanalstrategi som stöder era mål, använder ert innehåll och sist men inte minst anpassar sig efter er budget. Kanalstrategin kan inkludera sökmotoroptimering (SEO), betald annonsering (SEM), sociala medier, e-postmarknadsföring, influencer-samarbeten med mera.

Genom att fokusera på mål, skapa relevant innehåll och satsa på rätt aktiviteter kan ni maximera er digitala närvaro och nå era affärsmål. Nu är ni redo för RACE.

 

Lär känna er målgrupp

 • Vem vill ni nå? Geografi, ålder, kön, titel, osv.
 • Vilka drivkrafter/intressen vill vi att målgruppen ska ha?
 • Vilken relation vi har sedan tidigare?

Målen med de olika stegen i RACE

REACH

Hur väl når ni ut med ert budskap? Det kan gälla såväl påverkan av en banner, andelen besökare på webben, som sökningen efter ert varumärke på Google. Att nå bättre räckvidd syftar till att skapa medvetenhet och synlighet för varumärke, produkter eller tjänster på andra webbplatser, och i offline-media, för att driva trafik till egna hemsidan, landningssidan eller sociala medier. Målet är att maximera räckvidden över tid för att skapa interaktioner mellan olika mediekanaler – betalda, ägda eller förtjänade. Att använda söktekniker, sociala medier, content och e-postmarknadsföring på ett smart sätt är avgörande för att få genomslag i att driva räckvidd och öka antalet besökare.

 

Marknadsföringsaktiviteter

 • Analys av medias effektivitet
 • Sökmarknadsföring
 • Ägd och förtjänad media
 • Betald media
 • Strategi för kundförvärv
 • Mätning av påverkan och besökare

ACT

Får ni klick på banners, besökare på hemsidan och hur många lägger en produkt i varukorgen, eller lajkar era inlägg på Facebook? Huvudsyftet med Act att generera online-leads som kan ledas vidare på vägen till köp. Det handlar om att få webbplatsbesökare eller potentiella kunder att ta nästa steg på kundresan när de nått er webbplats eller hamnat i ert sociala nätverk. Att aktivera dem ytterligare genom att uppmuntra till deltagande. Det kan vara att ta reda på mer om företaget eller era produkter, söka efter en produkt eller läsa ett blogginlägg. Dessa aktiviteter kan sedan grupperas i olika leads utifrån ”sedd produkt”, ”lagd i varukorg”, ”registrerad som medlem” eller ”registrerad för nyhetsbrev”. Det kan också handla om att uppmuntra till delning av era sociala medier-inlägg.

 

Marknadsföringsaktiviteter

 • Analys av medias effektivitet
 • Kontaktuppgifter till kunddatabas
 • Skapa relevant och intressant content
 • E-postmarknadsföring och sociala medier
 • Landningssida/kampanjsida
 • Kampanj- och budskapsplanering
 • Mätning av antal nya leads

CONVERT

I Convert-steget analyseras hur många som gör det som ni vill att de ska göra. Vem och varför köper någon en produkt, gillar er sida på Facebook, eller signar upp för ert nyhetsbrev. Eftersom RACE är ett strategiverktyg för marknadsföring i flera kanaler syftar det här steget helt enkelt till att konvertera potentiella kunder till köpande kunder, antingen online och/eller i fysisk butik. Det handlar om att omvandla intresse till köpbeslut eller anmälan, få dem att ta steget som leder till en affär för er.

 

Marknadsföringsaktiviteter

 • E-postutskick och retargeting
 • Personalisering av kontakter, formulär webben
 • Mobiloptimering
 • Multikanalsbearbetning
 • Optimering av konverteringsgrad
 • Mätning av försäljning och kundnöjdhet

ENGAGE

Hur skapar ni långvariga digitala relationer, lojala kunder och ambassadörer för det ni gör? Ser ni återkommande köp, hänvisningar till er webb, eller delningar av era some-inlägg? Engage syftar till bygga långsiktigt kundengagemang genom regelbunden kommunikation för att bygga upp kundlojalitet som leder till återkommande köp. Detta går att göra på er webbplats, i sociala medier, genom e-post eller direkta interaktioner som ökar kundernas långsiktiga värde, kanske genom lojalitetbelöningar. Genom att även förse er kundtjänst med rätt resurser går det i att stärka relationen med kunderna på ett personligt och nära sätt.

 

Marknadsföringsaktiviteter

 • Välkomna nya kunder – onboarding
 • Lojalitetsprogram
 • Kundservice – tillgänglighet
 • Förespråka interaktivitet på sociala medier
 • Konversationskommunikation, chattfunktion
 • Mätning av merköp, delning av inlägg, kundnöjdhet och rekommendationer

Varför är RACE-modellen så bra?

 • RACE är praktiskt och handlingsorienterat – fokuserar på taktik som går att implementera i er digitala marknadskommunikation, på er webbplats och i mobilappar.
 • RACE har kunden i fokus – följer den etablerade kundlivscykeln för relationsbyggande och skapar medvetenhet som genererar leads. Hjälper till att konvertera potentiella kunder till köpande kunder, uppmuntrar till lojalitet och upprepad försäljning samt skapar medvetenhet för er i sociala medier.
 • RACE integrerar alla moderna marknadsföringsaktiviteter – täcker alla betalda, ägda och förtjänade kanaler som finns tillgängliga inom digital marknadsföring. Dessutom samspelar RACE med era traditionella marknadsföringsaktiviteter.
 • RACE omfattar alla kanaler – många företag förlitar sig fortfarande på fysiska kontaktpunkter för att rekrytera och behålla kunder. Ni kommer att se att dessa är inkluderade i RACE, särskilt som en del av ”Convert” där fysiska möten kan behövas för att genomföra en försäljning.
 • RACE fungerar som en ständig förbättringsprocess. Modellen uppmuntrar till datadriven marknadsföring med definierade nyckeltal. Detta är något som digitala marknadsförare bör inkludera i varje steg för att sätta upp mål, granska resultat och analyser för att genomföra en kontinuerlig optimering.
 • RACE hanterar integrationen av digital och traditionell kommunikation, vilket är en stor utmaning för marknadsförare idag. Konverteringsstadiet främjar försäljning antingen via digitala kanaler och/eller fysiska kanaler genom flerkanalsmarknadsföring. Detta innebär att RACE kan tillämpas på all typ av försäljning, inklusive B2B-tjänster.

Källa: Dr Dave Chaffey – davechaffey.com

Ja, tack! Jag vill veta mer om RACE.