Pappersskola del 3 – Opacitet

10 juni, 2022

Pappersskola del 3 – Opacitet

Opacitet hänvisar till papperets transparens, dvs det som hindrar ljusets passage och genomsläpp av tryck. Denna egenskap uttrycks som procentandelen av synligt ljus som inte passerar genom ett pappersark. Till exempel betyder 98 % opacitet att 98 % av ljuset inte kan passera genom arket och absorberas i eller reflekteras av papperets yta. Låg opacitet betyder att papperet blir mer genomskinligt. Hög opacitet betyder att det blir mindre genomslag, till exempel visitkort.

Papper har generellt bättre opacitet ju högre ytvikt de har. Högre bulk kan ge bättre opacitet, men det är inte alltid så – det är fortfarande samma ”vikt” pappersfibrer.

Trähaltiga papper (innehåller mekanisk massa) har bättre opacitet än träfria papper (framställt med kemisk massa) vilket gör att man kan tillverka ganska tunna papper som ofta används i exempelvis katalogtryck. Dock är dessa papper inte åldersbeständiga.

Hur layouten görs påverkar också upplevelsen av opacitet. Om man har en sida med mycket vit yta och text på ena sidan och en tung färgbild på motsvarande sida av pappret, så kommer man se mycket av bilden genom papperet på textsidan. Har man istället två stora färgbilder på båda sidor så upplevs inte transparensen alls på samma sätt. Ljus layout mot mörk layout är det som är svårast.

Guide för test av opacitet

Ett enkelt test för att kontrollera opaciteten är att göra en visuell jämförelse av två olika pappersark, placera dem båda över de 5 heldragna staplarna. Placera dem så att båda arken kommer i kontakt med mitten. Du ser lätt vilket ark som har störst opacitet. Ju större opacitet, desto mindre kommer du att kunna se de solida staplarna genom arket.

Kontakta oss om du vill veta mer om papper.