Om adresserade utskick och GDPR

31 maj, 2021

Vad gäller egentligen för adresserade utskick enligt GDPR?

Det händer att vi får påståenden att man inte längre kan köpa adressregister och skicka reklamutskick till prospekts, men vad gäller egentligen?

Det är absolut fortfarande möjligt att köpa adressregister för utskick. Du måste dock vara noggrann med varifrån du köper dina adresser och tydligt ange adresskällan på dina utskick. Det är också viktigt att adresserna du köpt inte innehåller mottagare som registrerat sig i NIX-registret. Som återförsäljare till några av de stora adressleverantörerna i Sverige kan vi snabbt och enkelt hjälpa dig med ditt urval och regelverket kring hur du får hantera adresserna.

Det finns idag många tolkningar av GDPR, både i Sverige och i de cirka trettio länder där GDPR gäller. TMG Push är sedan många år medlemmar i Swedma och följer deras tolkning av GDPR.

Så här skriver Swedma:
”Regler för reklam i olika kanaler finns i marknadsföringslagen. För elektronisk kommunikation som exempelvis e-post eller SMS till konsumenter (fysiska personer) krävs opt-in, vilket betyder att mottagaren på förhand godkänt att du kontaktar dem. Det kan även lösas med en så kallad soft opt-in. För postal reklam som ODR eller ADR eller för telefonförsäljning gäller istället opt-ut, det vill säga att kommunikationen är tillåten så länge konsumenten inte har valt bort kanalen.”

Har du fler frågor kring hur man får lov att kommunicera? Fråga oss, vi har flera ADMA-utbildade medarbetare. ADMA är en av de viktigaste utbildningarna för dig som arbetar med direkt- och datadriven kommunikation. Utbildningen ger särskilda kunskaper om etik och juridik på området. Du får reda på hur du rent konkret kan arbeta kanaloberoende med hög relevans. Utbildningen ger dig dessutom rätt att kalla dig auktoriserad dm-ansvarig.

Ja, tack! Jag vill veta mer om ADR och GDPR.