Vi beräknar trycksakens miljöpåverkan med Climate Calc

16 maj, 2024

Med Climate Calc kan vi beräkna varje trycksaks klimatpåverkan

Climate Calc är en europeisk certifiering och ett kalkylverkstyg som beräknar koldioxidpåverkan för både för trycksaksproducenten och för varje trycksak eller förpackning som vi producerar. Vår Climate Calc-certifiering gör att du tryggt kan lita på TMGs rådgivning vilket ger dig möjlighet att producera dina trycksaker och förpackningar med så lågt klimatavtryck som möjligt.

Beräkningarna genererar en klimatkalkyl som du kan använda i din hållbarhetsrapport samt koldioxidkompensera mot valfritt ändamål. Trycksaken får också märkas för att visa att klimatavtryck har beräknats/kompenserats.

 

Stor miljöfördel att anlita ett svenskt tryckeri

Som din Climate Calc-certifierade leverantör kan vi räkna fram exakt information om vilken koldioxidpåverkan varje specifik tryck- eller förpackningsprodukt skapar utifrån ett livscykelperspektiv. ClimateCalc använder verifierad data och beräknar i enlighet med The Greenhouse Gas Protocol och flera internationella industristandarder och ISO-standarder, vilket säkerställer att beräkningarna kan jämföras mellan företag och länder. Beräkningarna tar hänsyn till utsläpp i hela värdekedjan: energiåtgång, produktionsmetod, pappersval, transporter, färg, avfall, distribution, etc.

Här kan vi snabbt konstatera att TMG erbjuder en stor miljöfördel bara genom att vår produktion är placerad i Sverige, eftersom vi är det land i Europa som använder oss av den renaste elen.

 

Val av papper påverkar mest

Climate Calc innehåller Paper Profile, som är standarden för miljödeklaration av papper. Paper Profile omfattar all relevant miljödata som är kopplat till massa-, pappers- och kartongproduktion, såsom produktsammansättning, utsläpp, inköp av träråvara och miljöledning. Utvald papperskvalitet läggs in i Paper Profile och genererar ett protokoll som går att jämföra med andra pappersprofiler. En intressant jämförelse som tydligt visar att svenska papper är mer klimatsmarta i jämförelse med andra länders liknande papper.

Climate Calc

TMG har varit Climate Calc-certifierade sedan 2021

Bakom Climate Calc står den europeiska branschorganisationen Intergraf, där svenska Grafiska Företagen ingår. TMG har varit Climate Calc-certifierade sedan 2021. Certifieringen uppdateras vartannat år och hjälper oss som tryckeri att identifiera problemområden där vi kan bli bättre över tid. Framför allt hjälper det oss att vara goda rådgivare och ambassadörer för mer miljövänliga trycksaker och förpackningar.

 

Conforms fåtöljkatalog redovisar klimatpåverkan

Conform är ett stolt företag som har tillverkat svenska kvalitetsfåtöljer i småländska Holsbybrunn sedan 1978. Kanske ser du ingen skillnad på ytan men strax därunder hittar du en enorm utveckling vad gäller material, funktioner, design och arbetssätt. Hållbarhet och miljö är viktig för alla delar av Conforms produktion och de väljer enbart att arbeta med likasinnade leverantörer.

Eftersom vi hjälper Conform med deras grafisk kommunikation, bland annat med tryck av deras stora katalog som förnyas varje år, var det självklart att erbjuda ett certifierat underlag för klimatkompensation. Med hjälp av Climate Calc har vi beräknat katalogens klimatpåverkan från träd till leverans hos kunden.