Hela Europa tittar på våra återvinningsskyltar

14 mars, 2022

Skyltar för en tydlig, hållbar och korrekt avfallssortering

Sedan ett år erbjuder TMG ett fullskaligt sortiment med återvinningsskyltar som utgår från det enhetliga bildspråk för avfall, som jobbats fram för Norden genom föreningen Eupicto. Meningen är att alla alltid ska använda samma symboler på såväl förpackningar som i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Norden har på detta vis gått före och visat på fördelarna med ett enhetligt system.

Meningen är att vi ska förenkla för sorteringen genom att använda samma symboler på såväl förpackningar som i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler överallt. Nu ligger den Nordiska skyltmodellen som förslag i EU och kan sprida sig över hela Europa. Detta blir såklart en fördel för många nordiska företag som har Europa som marknad. Läs gärna hela artikeln på sverigesorterar.se

TMG Återvinningsskyltar
TMG Återvinning - Soptunnor

Om det är du som ansvarar för avfallssorteringen på företaget, vid bostadsfastigheten, på återvinningsstationen, återvinningscentralen eller för sopkärlen ute på stan kan vi tipsa om att det går att förenkla ytterligare.

Vi har samlat alla de korrekta skyltarna på ett ställe och kan även ta fram ett anpassat sortiment åt dig. Ta en snabb titt på atervinningsskyltar.se.

Ja, tack! Jag vill veta mer om återvinningsskyltar.