Support

Här hittar du viktig information och länkar för filöverföring, dokumenthantering och andra tips och trix för att säkerställa dokument

Ladda upp filer

Klicka på symbolen ovan för att föra över dina filer säkert till oss på Taberg Media Group.

Vi hanterar PDF-filer enligt gällande ISO-standard för tryck (RGB-flöde, PDF/X-4, ISO 15930-7). För att undvika bland annat färgavvikelser är det viktigt att du följer våra instruktioner när du skapar dina PDF-filer.

Överlämning och hantering av tryckfiler

Ladda ner PDF här.

1. Material laddas upp till TMG via Switch.

 •  Materiallämnaren måste godkänna att TMG hanterar personuppgifter för att säkerställa materialöverföring (detta godkännande gäller endast kontaktuppgifter, ej informationen i bifogade filer). Ett senare val görs i Switch där kunden informerar TMG om filer innehåller personuppgifter eller ej. Detta görs genom att klicka i ett fördefinierat fält i Switch.
 • Material lagras temporärt på intern transferyta och finns tillgänglig för personal på producerande TMG-bolag i 3 veckor.
 • Material kopieras till ordermapp på avsedd TMG-server. Tillgängligt för personal på producerande TMG-bolag.

2. Lagring av filer

 • Material lagras i avsedd ordermapp på TMG-server, tillgänglig för personal på producerande TMG-bolag. Filer lagras ej på medarbetares lokala datorer eller annan lagringsyta. Endast TMG’s personal och administrativ IT-personal har möjlig åtkomst till filerna.

3. Korrekturhantering

 • Korrektur skickas med mail innehållande länk till material för korrekturgranskning (https).
 • Korrektur finns tillgängligt tills uppdraget är avslutat och raderas sedan automatiskt.

4. Produktion av material (RIP)

 • Vid produktion/tryckning kopieras materialet till avsedd printmjukvara/RIP. Materialet raderas från RIP inom tre veckor efter avslutat uppdrag.

5. Arkivering och radering

 • Efter att uppdraget är producerat och fakturerat så arkiveras materialet till TMG:s Arkiv (Google molntjänst, EU/EES) och raderas från TMG:s server. Materialet sparas i TMG:s Arkiv i 5 år om inget annat avtalas. Material som innehåller personuppgifter arkiveras ej*.
 • Material innehållande personuppgifter raderas efter fakturering*.

* För att TMG ska kunna utföra automatisk radering av filerna tillhörande din order så är det viktigt att du informerar oss att filerna innehåller personuppgifter. Om TMG ej informeras om detta så kan vi ej garantera att dina filer raderas direkt efter avslutad produktion.

PDF-inställningar

Ladda ner instruktioner och inställningar för att skapa dina PDF-filer här.

För att vi ska kunna garantera kvaliteten på din trycksak så är det viktigt att du följer denna instruktion när du skapar dina PDF-filer.

Checklista innan du lämnar till tryck

 • Bilder bör hålla en upplösning på 300 ppi (pixels per inch).
 • Bilder och tonplattor som ligger mot kanten av formatet behöver ha 3 mm utfall.
 • Bilder bör innehålla inbäddad ICC-profil.
 • Det är viktigt att sidantal och format stämmer med din beställning/offert.
 • Exportera din PDF-fil med våra exportinställning och ICC-profil. Läs mer om hur du gör här.

Grafiska leveransvillkor ALG 20

Länk till svensk version

Link to English version