Norges tack till Sverige

En bok om svek, samverkan och solidaritet
över Kölen 1940 – 1945

REKLAM  Design och grafisk form

PRINT  Traditionellt arkoffsettryck

TMG - Norges tack till Sverige - Bok
TMG - Showroom - Norges tack till Sverige - Bok
TMG - Showroom - Norges tack till Sverige - Bok

Uppdrag

Vi har tillsammans med Svensk-norska samarbetsfonden gjort en bok där TMG Push stått för idé/grafisk design och produktion. Boken gavs ut med anledning av återinvigningen av minnesstenen Norges tack i maj 2016 och är författad av Anders Johansson och Mats Wallenius.