Emab ( = Gulf + Frendo)

Emab är ett medlemsägt företag som skapar inköpsmässiga fördelar åt fria trafikbutikshandlare över hela Sverige. Medlemskapet ger även butikerna hjälp med marknadsföring, affärsutveckling och butiksutveckling. För de trafikbutiker som önskar profilera sig genom rikstäckande varumärken finns möjligheten att ansluta sig till Gulf- eller Frendokedjorna.

För närvarande har Emab totalt 258 medlemsbutiker – varav 46 är Gulf, 88 är Frendo och 124 är neutrala handlare. Oavsett formen av medlemskap har varje handlare förmånen att enkelt ta del av centrala kampanjer eller skapa sina egna lokala erbjudanden tillsammans med Emabs reklambyrå och tryckeri – Taberg Media Group.

På tre år har Emab blivit en av våra största kunder. Tillsammans har vi utvecklat ett arbetssätt och skapat digitala verktyg som gör byrå- och tryckeriarbetet effektivare och leveranssäkrare än någonsin. Hos oss på TMG har Emab ett tryggt team av medarbetare och kompetenser som säkerställer varumärkenas profilering och ser till att alla butikerna alltid får rätt material i tid.

CREATIVE Konceptutveckling, grafisk form, rörligt, foto, digital signage, skyltproduktion, broschyr, projektledning av kampanjer

SOLUTION Marknadsportal (webbshop), lager & logistik

PROFIL Profilkläder

PRINT  Kampanjmaterial

EXPO Expomaterial, butikskommunikation, butikstillbehör

Läs mer om Emab här: emab.org

Emab har fått en trygg och effektiv helhetsleverantör

Hösten 2019 fick TMG förmånen att ta över det totala ansvaret för Emabs marknadsföringsmaterial till 258 butiker över hela Sverige. För att hantera detta på effektivaste sätt har vi bland annat byggt upp en marknadsportal för Emab där varje medlemsbutik själv kan gå in och beställa kompletterande kampanjmaterial. Genom att även utveckla ett eget autosorteringsverktyg för tryckning och plockning kan vi nu hantera allting med högre leveranssäkerhet än Emab någonsin upplevt.

Årsproduktionsplan för 13 butikskampanjer +
Emab tar fram 13 centrala kampanjer om året som innehåller ca 50-70 tryckta och rörliga enheter. Det är bland annat skyltmaterial för inomhus och utomhus, dekaler, hyllskyltar, kampanjbroschyrer, digital signage, digitala banners och innehåll till menytavlor. Utöver det centrala kampanjmaterialet finns även färdigmallat material för handlaren att skapa sina egna lokala erbjudanden. För att allting ska klaffa förser vi Emab med en produktionsplan för hela året så att allas respektive ansvarsområden blir tydliga och enkla att följa. Där är det helt avgörande att ta höjd för helgdagar och semestertider!

Byrån klarar varje kampanj på 7 dagar
Inför varje kampanj får vi underlag av Emab i form av produktlistor med erbjudanden och anvisningar för vilka bilder som önskas. Dessa hämtar vi från respektive leverantörers bildbanker och anpassar till det kampanjmaterial som önskas. Här är våra byråmedarbetare mycket kompetenta. Kravet från Emab är att byråjobbet ska klaras av på sju arbetsdagar för att sedan gå i tryck i TMG:s egen regi. Tack vare att vi arbetar i Ziflow har vi ett mycket effektivt korrekturhanteringssystem där kontaktpersonerna på Emab kan granska varandras korrektur på ett effektivt och tydligt sätt. Detta säkerställer att slutmaterialet blir korrekt och förenklar turerna med oss på byrån.

Vid sidan av produktionen med kampanjmaterialet har vi även uppdaterat och kompletterat Emabs eget bild- och filmmaterial samt ombesörjt fotografering av varma rätter, sallader och fikabröd.

Autosorteringsverktyget sparar mycket onödigt tryck
Vårt tryckeri administrerar alla leveranser till butikerna. För att tryckning och packning ska fungera så enkelt och felfritt som möjligt har vi utvecklat ett eget verktyg som gör att vi kan autosortera alla individuella kampanjenheter till butikerna med minimal risk att det blir fel. När butikerna får exakt vad de önskar behöver Emab inte överproducera något kampanjmaterial som sedan går till spillo. Detta har inneburit en stor besparing både för ekonomin och miljön!

Profilkläder i alla storlekar on demand
Vi har också sett till att marknadsportalen innehåller ett stort program profilkläder för personalen, i alla olika storlekar. Totalt ca 2000 olika produkter! Tillsammans med namnbrickor, annonser, banderoller, beachflaggor m m finns de nu lättillgängliga att beställa on demand till varje enskild butik vid behov.

På det här sättet kan Emab hålla en hög servicegrad mot sina trafikbutikshandlare samtidigt som den lokala handlarens frihet uppmuntras inom ramen för en enhetlig grafisk profil.