Combimix

förser marknaden med mineralbaserade byggprodukter för en stabil och hållbar yta. Tillsammans med kunden, utifrån byggnadens förutsättningar och alltid med slutresultatet i fokus.

REKLAM  Grafisk form, produktion

PRINT Digitaltryck: Visitkort, Kuvert, Blad, Foldrar, Broschyrer, Dekaler, Diplom
Offset: Affischer, Broschyrer, Foldrar

EXPO Folier till bilar, Dekaler, Skyltar i for4ex, Kapa, Roll Up, Plåtskyltar, Vepor, Banderoller

Uppdrag

Marknadsföringsmässigt så riktar de sig både mot byggföretag men har även återförsäljare runtom i Sverige som säljer deras produkter mot konsument.
Med Combimix jobbar vi nära. Vi är deras förlängda marknadsavdelning. Vi tar löpande hand om deras olika projekt och håller ihop den grafiska profilen både för trycksaker, expo-material, butikskommunikation, förpackningar och digitalt material för webb.