Om oss

En riktigt bred partner inom praktisk kommunikation

Vi förenklar din kommunikation

Vi får din kommunikation att hända på alla plan. Genom att samla alla våra grafiska och digitala tjänster under samma tak har vi gjort det väldigt enkelt för dig när du behöver hjälp att skapa effektiv marknadsföring och en betydelsefull kunddialog i alla olika kanaler. Här möts du av stort engagemang, bred kunskap och oanade möjligheter.

Egna resurser hela vägen

Taberg Media Group är idag en av Sveriges största leverantörer av grafiska produkter och marknadsföringstjänster. I vår koncern ingår våra bolag med verksamheter i Malmö, Halmstad, Jönköping/Taberg, Växjö och Stockholm. Tillsammans erbjuder vi såväl små som stora företag fullservicelösningar inom allt vad gäller praktisk och taktisk kommunikation. Vi har egna tryckerier, egen avdelning för profilkläder/produkter, egen reklamproduktion, egna strategiska affärsutvecklare, egen webbproduktion och egna digitala plattformar. Bland annat.

Klicka gärna runt en stund här på webben så får du se allt vi kan hjälpa till med. Du kommer bli förvånad.

Nyfiken? Tveka inte att höra av dig!

 

Taberg Media Group

En riktigt bred partner inom praktisk kommunikation

Vårt ursprung

Taberg är ett unikt berg som skjuter upp ur landskapet och sticker ut. Järnmalmen håller en kvalitet som är helt unik. I rätta händer blev järnet lika vackra som livsfarliga vapen. ”C´est fer de Takaberg”, utbrast Paris vapensmeder stolta: ”Järn från Taberg!”.

Taberg Media Group är en unik mediegrupp som också sticker ut – i kommunikationslandskapet. Med stabil lönsamhet, stor handlingskraft och stark förändringsvilja har vi en stolt historia att bevara. Ett kvalitetslöfte, helt beroende av de rätta händerna. Våra.

Vår mediegrupp har sitt ursprung i småländska Taberg, utanför Jönköping.

Bolagen inom Taberg Media Group

Taberg Media Group är idag en av Sveriges största leverantörer av grafiska produkter och tjänster. Tillsammans kan vi erbjuda fullservicelösningar för stora och små företag inom allt vad gäller praktisk kommunikation. Vi erbjuder tryck på det mesta som har en plan yta på orterna Stockholm, Jönköping och Malmö.

Vi har egen avdelning för profilkläder och -produkter och underlättar för marknadsavdelningar med allt från formgivning/produktion av reklam, content och webb till avancerade webbtjänster och strategisk affärsutveckling.

Taberg Media Group AB har sitt huvudkontor i småländska Taberg. Verksamheten startade 1954 och har utvecklats till att idag ha 130 anställda och en omsättning på ca 260 miljoner kr. Vi finns representerade med våra bolag i Stockholm, Malmö, Jönköping, Halmstad och Växjö.

Taberg Media Group kännetecknas av entreprenörsdrivna enheter med stark lokal förankring. Detta i kombination med en ständig strävan att skapa mervärde för våra kunder har varit ett framgångsrikt recept genom åren.

Taberg media Group – Bolag

Allt inom tryck löser vi på Taberg Media Group

Vi hjälper dig med allt inom digitaltryck, storformat och arkoffset. Förutom tryck på papper och kartong så kan vi trycka på de flesta plana material och med både 3D-effekter och metallic. Läs gärna mer om respektive tryckeri. Våra tryckerier finns i Stockholm (Bromma), Jönköping (Taberg) och Malmö. Har du frågor, vill ha offert eller behöver hjälp så maila oss på info@tabergmediagroup.se.
Välkommen att höra av dig!

Kvalitet och miljö

Vi värnar om kommande generationer och tar ett stort miljöansvar i allt vi gör, förbrukar, köper in och producerar. Det gläder oss att att vårt miljöarbete även har visat sig ha affärsmässiga vinster, då både medarbetare och kunder sympatiserar med vårt ansvarstagande. Vårt miljöarbete drivs långsiktigt framåt av allas sunda förnuft, men också av vetenskapliga rön och lagstiftningens regler. 

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att belasta miljön så lite som möjligt. Vi arbetar hela tiden med miljöförbättrande åtgärder och säkerställer att vi uppfyller gällande lagstiftning och myndighetskrav. Inom Taberg Media Group tycker vi att miljöarbetet både är strategiskt viktigt och en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft. Vi driver våra enheter med förnybar el från vattenkraft.

Det finns en rad olika miljömärkningar. Nedan hittar du tre stycken som är relevanta för våra verksamheter och som har de strängaste kraven.

TMG - Miljö

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. TMG Sthlm och TMG Tabergs är miljöcertifierade enligt 14001.

SVANEN

Svanen ställer höga miljö- och klimatkrav. Genom certifikatet garanteras:

  • att företaget använder produkter med minsta möjliga miljöpåverkan
  • att en väsentlig del av pappret som förbrukas på tryckeriet är godkänt av Svanen
  • att företaget arbetar för att minimera farligt avfall.

Våra tryckenheter i Stockholm, Jönköping och Malmö är alla Svanen-licensierade tryckerier. Det innebär att du kan Svanen-märka de trycksaker vi producerar, under förutsättning att pappret du vill använda är Svanen-godkänt. Är du osäker på om du kan Svanen-märka din trycksak, kontakta oss.

FSC®

FSC är en standard som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council ®. Våra produktionsenheter i Stockholm och Jönköping är båda FSC-certifierade vilket innebär att ni kan FSC-märka era trycksaker som produceras hos oss, under förutsättning att pappret ni vill trycka på är FSC-märkt. Fråga oss om våra certifierade produkter.

KVALITET

Våra kunders upplevda kvalitet inbegriper allt vi gör. Hur vi besvarar en fråga, hjälpen och korrespondensen under projektets gång, kvaliteten på produkterna vi levererar. Det finns egentligen inget i de delar av vår verksamhet som berör kunden som inte har med kvalitet att göra. Vi är medvetna om det och gör därför vårt yttersta för att finslipa detaljerna i alla led.

För oss är högsta kvalitet ett måste, annars kommer våra kunder inte tillbaka. Vi ska enbart tillhandahålla tjänster och produkter med rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna och produkterna ska överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov och avtalade specifikationer.

Vår ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster och produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

ISO 9001

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer över hela världen. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över sina interna arbetssätt för att effektivisera kostnaderna.
Starkt förenklat blir då syftet: att kvalitetssäkra våra produkter samt öka kundtillfredställelsen. Vår enhet i Stockholm är kvalitetscertifierade enligt 9001.

CGP – Certifierad Grafisk Produktion

Samma fina tryckresultat gång på gång på gång… Vår certifierade grafiska produktion, CGP, baseras på den internationella tryckstandarden ISO 12647-2 samt flera andra kringliggande ISO-standarder.

Certifieringen omfattar sju delmoment:
• Betraktningsljus och omgivningsljus
• Digitalt material (mottagning, kontroll och beredning)
• Bildskärmar för färgbetraktning
• Pappersbaserade förprovtryck
• Tryckformsframställning
• Tryckprocess
• Kvalitetsuppföljning

Ovanstående delmoment har alla en eller fler ISO-standarder knutna till sig. Rekommendationer för delmomenten utgår från dessa standarder. Vid revision kontrolleras att vår prepressavdelning kan hantera PDF-filer korrekt vad avser skapande, färgstyrning och kontroll (preflight).

FTI

Taberg Media Group är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

Taberg Media Group - Code of conduct

Code of conduct/
Uppförandekod

I vår Code of Conduct (uppförandekod), klargörs vad som kan förväntas av vårt företag. Och vilket beteende som förväntas av alla som arbetar hos oss. Koden har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, affärspartners och andra intressenter.

Den fungerar som utgångspunkt för koncernens alla relevanta policys och regler. För att förenkla för medarbetare och andra intressenter ingår också ett antal policys i koden.

Här kan du ladda ner vår fullständiga Code of Conduct.

Ladda ner PDF här.

Integritetspolicy

Vår hantering av personuppgifter

Taberg Media Group AB värnar om dina personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, adress, ip-adress eller foton.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När vi producerar tjänster som t ex trycksaker, visitkort eller utskick så behandlar vi personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna leverera rätt varor och tjänster utifrån avtal med våra kunder. I de allra flesta fallen agerar Taberg Media Group AB personuppgiftsbiträde åt våra kunder. Det är alltså kunden som förser oss med personuppgifter som vi sedan behandlar genom att till exempel adressera utskick eller skapa trycksaker som visitkort. 

Vi samlar även in hur våra besökare använder tabergmediagroup.se, samt upplever eller reagerar på webbens innehåll. Detta sker via besökarens IP-adress, information om webbläsarinställningar och hur operativsystemet använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för statistik samt för att utveckla webbplatsens innehåll och funktioner.

Syfte med behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

Fullgöra avtal

För att vi ska kunna producera och leverera den vara som beställts av oss. Vi behöver även spara personuppgifter för betalning, reklamationer, garantiärenden och legala krav.
Förbättra och optimera vår webbsida
Vi strävar ständigt efter att förbättra webbplatsen baserat på dina uppgifter och synpunkter. Med hjälp av den information som vi samlar in kan vi analysera användningen och utveckla vår webbplats.

Kundkommunikation

Den e-postadress och mobiltelefonnummer du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order, produktnyheter, erbjudanden och övrig marknadsföring.

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet och leverera de varor du beställt. Med dessa parter finns biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de ska skyddas.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.

 

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare. Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och/eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Hur länge vi behåller din personliga information
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund upp till 36 månader från ditt senaste köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som tex bokföringslag eller skattelagstiftning.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns. För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information. Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringar i denna integritetspolicy

Taberg Media Group AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2020-03-04

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss på e-post: privacy@tabergmediagroup.se

 

Nyhetsbrev

När du kryssar för intresse om att ta emot nyhetsbrev godkänner du att Taberg Media Group sparar din e-postadress för att kunna skicka ut information och erbjudanden till dig. Du har givetvis möjlighet att återkalla detta samtycke.

Visselblåsarpolicy

Vi strävar efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Det är därför viktigt för oss att det finns tydlig information om hur man kan rapportera konfidentiellt och säkert. Vid misstanke om pågående eller tidigare missförhållanden ska det därför finnas resurser för att röja dem. Genom att göra det enkelt att rapportera, värnar vi tillsammans om att främja medarbetarnas, kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Ladda ner PDF med Visselblåsarpolicy här.