TMG Urval – ny release

Genom vår webbaserade tjänst ”urval” kan du enkelt hitta adresser till din utvalda målgrupp för postala utskick. För att nå igenom i dagens mediebrus krävs en noggrann strategi och taktik för vilka kanaler man ska använda för att på bästa sätt nå ut. Oftast är det en kombination av olika kanaler som kommer att ge det bästa utfallet försäljningsmässigt.

Nu släpper vi en ny version av vår tjänst urval där man på ett enkelt sätt hittar sin målgrupp utifrån mittpunktssökning, adressökning eller rita in område på karta. Finessen är att på ett enkelt sätt få fram egenskaper kring ditt geografiska urval och förfina målgruppen med olika fakta. Och då även i kombination. Exempelvis hur man bor, livsfas och ekonomi. Du ser direkt i realtid hur många du kommer att nå baserat på dina olika kriterier.

Ladda upp ditt färdiga original, eller skapa original utifrån fördefinierade mallar. Gå vidare och sök upp din målgrupp. Med några enkla klick så beställer du både adresser och tryck och kan inkludera portokostnaden. Du når brevlådan hos din mottagare några dagar senare. Väldigt enkelt! Hör gärna av dig så kan vi ses för en demo via teams.

Mer om Urval hittar du här.

TMG Urval Skapa målgruppsurval genom att rita in område på karta

Det händer att vi får påståenden att man inte längre kan köpa adressregister och skicka reklamutskick till prospekts, men vad gäller egentligen? 

Det är absolut fortfarande möjligt att köpa adressregister för utskick. Du måste dock vara noggrann med varifrån du köper dina adresser och tydligt ange adresskällan på dina utskick. Det är också viktigt att adresserna du köpt inte innehåller mottagare som registrerat sig i NIX-registret. Som återförsäljare till några av de stora adressleverantörerna i Sverige kan vi snabbt och enkelt hjälpa dig med ditt urval och regelverket kring hur du får hantera adresserna. 

Det finns idag många tolkningar av GDPR, både i Sverige och i de cirka trettio länder där GDPR gäller. Vår solutions del inom TMG är sedan många år medlemmar i Swedma och följer deras tolkning av GDPR.  

Så här skriver Swedma:
”Regler för reklam i olika kanaler finns i marknadsföringslagen. För elektronisk kommunikation som exempelvis e-post eller SMS till konsumenter (fysiska personer) krävs opt-in, vilket betyder att mottagaren på förhand godkänt att du kontaktar dem. Det kan även lösas med en så kallad soft opt-in. För postal reklam som ODR eller ADR eller för telefonförsäljning gäller istället opt-ut, det vill säga att kommunikationen är tillåten så länge konsumenten inte har valt bort kanalen.” 

Har du fler frågor kring hur man får lov att kommunicera? Fråga oss, vi har flera ADMA-utbildade medarbetare. ADMA är en av de viktigaste utbildningarna för dig som arbetar med direkt- och datadriven kommunikation. Utbildningen ger särskilda kunskaper om etik och juridik på området. Du får reda på hur du rent konkret kan arbeta kanaloberoende med hög relevans. Utbildningen ger dig dessutom rätt att kalla dig auktoriserad dm-ansvarig.  

Vill du lära dig mer om Swedma: gå till www.swedma.se 

Vill du göra ett adresserat utskick och behöver hjälp från grunden? Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av det – från idé, formgivning, adressurval, portooptimering till tryck, adressering och porto. Allt för att du ska komma ut på ett relevant sätt med ditt erbjudande.   

Kontakta oss på info@tabergmediagroup.se