FÖRETAGSANSVAR

Vi värnar om kommande generationer och tar ett stort miljöansvar i allt vi gör, förbrukar, köper in och producerar. Det gläder oss att att vårt miljöarbete även har visat sig ha affärsmässiga vinster, då både medarbetare och kunder sympatiserar med vårt ansvarstagande. Vårt miljöarbete drivs långsiktigt framåt av allas sunda förnuft, men också av vetenskapliga rön och lagstiftningens regler.

MILJÖ

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att belasta miljön så lite som möjligt. Vi arbetar hela tiden med miljöförbättrande åtgärder och säkerställer att vi uppfyller gällande lagstiftning och myndighetskrav. Inom Taberg Media Group tycker vi att miljöarbetet både är strategiskt viktigt och en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft. Det finns en rad olika miljömärkningar. Nedan hittar du tre stycken som är relevanta för våra verksamheter och som har de strängaste kraven.

ISO 14001
ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. TMG Sthlm och TMG Tabergs är Miljöcertifierat enligt 14001.

SVANEN
Svanen (svanen.se) ställer höga miljö- och klimatkrav. Genom certifikatet garanteras:

  • att företaget använder produkter med minsta möjliga miljöpåverkan
  • att en väsentlig del av pappret som förbrukas på tryckeriet är godkänt av Svanen
  • att företaget arbetar för att minimera farligt avfall.

TMG Sthlm, TMG Tabergs och TMG Öresund är alla Svanen-licensierade tryckerier. Det innebär att du kan Svanen-märka de trycksaker vi producerar, under förutsättning att pappret du vill använda på är Svanen-godkänt. Är du osäker på om du kan Svanen-märka din trycksak, kontakta oss.

FSC
FSC (fsc-sverige.org) är en spårbarhetsrutin som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council.

TMG Sthlm och TMG Tabergs är alla FSC-certifierade. Det innebär att du kan FSC-märka trycksaker som produceras hos oss, under förutsättning att pappret du vill trycka på är FSC-märkt.

KVALITET

Våra kunders upplevda kvalitet inbegriper allt vi gör. Hur vi besvarar en fråga, hjälpen och korrespondensen under projektets gång, kvaliteten på produkterna vi levererar. Det finns egentligen inget i de delar av vår verksamhet som berör kunden som inte har med kvalitet att göra. Vi är medvetna om det och gör därför vårt yttersta för att finslipa detaljerna i alla led.

För oss är högsta kvalitet ett måste, annars kommer våra kunder inte tillbaka. Vi ska enbart tillhandahålla tjänster och produkter med rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna och produkterna ska överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov och avtalade specifikationer.

Vår ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster och produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

ISO 9001
ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer över hela världen. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över sina interna arbetssätt för att effektivisera kostnaderna.
Starkt förenklat blir då syftet: att kvalitetssäkra våra produkter samt öka kundtillfredställelsen. TMG Sthlm är kvalitetscertifierade enligt 9001.